Skärande verktyg

GRW Produkter AB tillverkar fas-, radie- och planfräsar i flera olika standardmodeller. När standardverktygen inte fyller dina behov, tar vi fram en lösning, semistandard eller special, som uppfyller dina krav.

Med hjälp av våra fräsar kan du färbättra din produktionsekonomi, t.ex genom att köra flera bearbetningar i samma tempo.

För priser och mer infotmation om våra skärande verktyg kan du bläddra igenom vår fräskatalog, besöka vårt bildgalleri för skärande verktyg eller kontakta oss.

Pressverktyg

Till den produkttillverkande industrin har GRW Produkter AB flera års erfarenhet av att tillverka både enkla och avancerade, följdverktyg med inbyggda funktioner.

Besök gärna vårt bildgalleri för pressverktyg om du vill se några exempel.

Fixturer och tolkar

GRW Produkter AB förser produktionslinjer med fixturer, jiggar och kontrolltolkar för att öka produktivitet och förtjänst. Dessa produkter är specialanpassade med tanke på tillämpning och konstruerade i ett nära samarbete med uppdragsgivaren.

Om du vill se exempel på några av de industriella hjälpmedel som GRW Produkter AB har tillverkat kan du besöka vårt bildgalleri för fixturer och tolkar.

Specialmaskiner

GRW Produkter AB tillverkar specialmaskiner för specifika ändamål, ofta i forskningssyfte men även för massproduktion.

Konstruktionsritningarna för specialmaskinerna innehåller alltid komplett sammanställningsritning med stycklista och underliggande detaljritningar. Maskinkomponenterna stämplas (märks) så att alla ingående komponenter lätt kan identifieras för nytillverkning.

Besök gärna vårt bildgalleri för specialmaskiner om du vill se några exempel.

Övriga produkter

GRW Produkter AB har en mängd olika produkter som tillverkas kontinuerligt åt företag inom olika branscher. Dessa produkter är ofta framtagna tillsammans med företagen för att lösa specifika problem.

Vi rekommenderar att du besöker vårt bildgalleri för övriga produkter. Där finner du bilder och beskrivningar som ger dig en inblick i GRW Produkter ABs mångfald.

Arbetsmetoder

Nedan följer en kort och generell beskrivning av GRW Produkter ABs arbetsmetoder och tillvägagångssätt vid tillverkning av produkter.

Konstruktion

Arbetet utförs sedan 1988 med hjälp av datorstöd. Dokumenten för verktygs-/maskininstruktioner innehåller alltid kompletta sammanställningsritningar med stycklistor och underliggande detaljritningar.

Materialval

Vår mångåriga erfarenhet eller kundens erfarenhet/önskemål är i första hand vårt rättesnöre. Utöver detta finns även en mängd rekommendationer att följa från våra materialleverantörer.

Bearbetning

Framställning av produkter sker av oss eller genom inköp hos, av oss godkända, medleverantörer. Inköpta tjänster föregås alltid av anbudsinfordran med noggrann kravspecifikation.

Mätning

Kontroll och uppmätning görs med mätverktyg kalibrerade mot certifierade normaler.

Värmebehandling

Utförs alltid av oss, fackmässigt och helt enligt ståltillverkarens anvisningar. Värmebehandlat gods kontrollerar vi med certifierad mätutrustning.

Köpdelar

De standardkomponenter vi monterar in i produkterna följer alltid ISO-standard.

fras

Fräsar framtagna till specialmaskin.

tolksystem

Komplett tolksystem till Oilquick AB.

specialmaskin

Specialmaskin för forskning inom träflisning.

peterarbete

Peter Westerlund, arbetsbild.