Fem decennier

GRW Produkter AB startades 1962 som mekanisk verkstad för konstruktion och tillverkning av produktionsverktyg och specialmaskiner av bröderna Göran och Rolf Westerlund.

Under hösten 2010 genomgick företaget ett ägarbyte och generationsskifte. Ny ägare för GRW Produkter AB blev Fredrik Paulsson, som driver företaget i traditionell anda.

Affärsidé

Vår affärsidé är att på den europeiska marknaden, för industri och forskning, erbjuda konstruktion samt tillverkning av specialanpassad produktionsutrustning, industriella hjälpmedel och verktyg.

Grundtanken är att genom ett nära samarbete med våra uppdragsgivare erbjuda kompletta lösningar och produkter från konstruktion till produktion. Vi har en helhetssyn där dokumentation, ritningsunderlag, reservdelar och rådgivning ingår som en självklar del i vår verksamhet.

För att upprätthålla en bra kvalitet och göra våra kunder nöjda håller vi oss alltid uppdaterade inom branschnyheter och utbildar personalen kontinuerligt.

Export

Vi exporterar våra produkter till Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike. Vill du komma i kontakt med våra återförsäljare hittar du dem här.

Programvara

GRW Produkter AB har en mängd olika avtal och licenser för programvara som används under konstruktion och produktion. Det stora utbudet av program gör att vi med enkelhet kan jobba ihop med vilket företag som helst.

Här är de program som används på GRW Produkter AB:

IronCAD

Är ett professionellt CAD-program som används under konstruktion. Det snabba och enkla användandet gör att man med lätthet kan konstruera med kunden bredvid sig.

Solidmakarna är GRW Produkter ABs leverantör för IronCAD. Klicka här för att besöka deras hemsida!.

Inventor

Är också ett CAD-program som använts under konstruktion.

AutoCAD

Är ett 2D-ritningsprogram som anväds vid framtagning av ritningar. AutoCAD används världen över och är ett mycket respekterat program.

Caxa

Är också ett 2D-ritningsprogram som anväds vid framtagning av ritningar.

BOBcad-cam

Är ett CAM-program som används vid maskinberedning. Med detta program kan vi programmera våra CNC-maskiner och på så sätt tillverka komplicerade detaljer, snabbt och enkelt.

oqfras

Göran och Rolf i sina föräldrars källare, år 1964.

tolksystem

GRW Produkter ABs verkstad i Njurunda.

arbetsbild

En av 5 CAD-stationer på GRW Produkter AB.